Bilgilendirme
Bilgilendirme
06 Temmuz 2018

İlimiz Merkezinde Nisan ayının ilk haftasından itibaren ALO 181 Bilgilendirme Hattı, BİMER, CİMER aracılığıyla ve Kurumumuza telefonla yapılan koku şikâyetleri üzerine Müdürlüğümüz personelince yapılan incelemeler sonucunda kokuya neden olduğu düşünülen tesisten, 19/07/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”  gereği koku ölçümleri, dioksin / furanlar ve HCl ile birlikte bacada oluşan tüm parametrelere ilişkin ölçümlerin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne yaptırılması ve ölçüm sonuçlarının İl Müdürlüğümüze bildirilmesi yazılı olarak talep edilmiştir. Kokunun kaynağı olduğu düşünülen Tesis; 21/02/2018 tarihli ve 3356 sayılı Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Atık Yakma ve Beraber Yakma konularında Bakanlığımızca verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahiptir. Söz konusu çevre izni kapsamında yakılmasına izin verilen atıkların yakıldığı esnada 18-22/06/2018 tarihleri arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından koku ölçümü için numuneler alınmıştır. Bu bağlamda henüz ölçümler sonuçlanmamıştır. Ölçüm sonuçları İl Müdürlüğümüze ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Ülkemizde koku ölçümü sadece TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Yine söz konusu tesisin döner fırın bacasına ait hava emisyonları, Sürekli Emisyon İzleme Sistemi üzerinden Bakanlığımızca online olarak sürekli 7/24 izlenmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü