Faaliyetler

1) Yapı Denetim Hizmeti

2) Yapı Malzemeleri (Piyasa Gözetim Denetim) Hizmeti

3) Laboratuvar Hizmeti

4) Müteahhitlik Yetki Belgesi Hizmeti