İl Müdürümüz İmar Barışının İkinci Çalıştayına Katıldı
İl Müdürümüz İkinci İmar Barışı Çalıştayına Katıldı
22 Haziran 2018

İl Müdürümüz İkinci İmar Barışı Çalıştayına Katıldı

Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 06 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Yöneticileri ile Taşra Teşkilatında görevli 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri ve personeline “İmar Barışı” düzenlemelerine yönelik Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonunu yapmış olduğu “İmar Barışı Çalıştayı II” 18 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

İl Müdürümüz Ali ÖZCAN, personelimizden Şube Müdürü Mehmet ÖZDEMİR  ile İnşaat Mühendisi Özkan KARABULUT'un katılım sağladığı “İmar Barışı Çalıştayı-II ’nin açılışını Müsteşar Yardımcımız Sayın Refik TUZCUOĞLU yaptı. Daha sonra 10 ayrı çalışma grubunda Merkez Teşkilatı Yöneticileri ile Taşra Teşkilatında görevli 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri ve personeli ile birlikte İmar Barışı düzenlemesi ve Yapı Kayıt Belgesi başvurularında karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri ile ilgili Çalıştay aynı gün tamamlanmıştır. 

2ncisi yapılan İmar Barışı Çalıştayı aynı gün Merkez ve Taşra teşkilatının katılımcılarına verilen akşam yemeği ile sona ermiştir.