Yeni Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Devreye Alınmıştır
27 Nisan 2018

İlimizde Tuna Mahallesi Meteoroloji Müdürlüğü bahçesinde bulunan ve sadece Partikül madde (PM10)ve Kükürtdioksit (SO2) değerleri ölçebilen Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu 26/04/2018 tarihinde yeni istasyon kurulması nedeniyle Bakanlığımız Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğü tarafından devre dışı bırakılmıştır.

Bakanlığımız Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkez Müdürlüğü’ne ait olan yeni Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu, İlimiz Merkez ilçe Kırtepe mahallesi Cumhuriyet meydanına kurularak, 26.04.2018 tarihi itibariylede devreye alınmıştır. Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonunda PM10, SO2, PM2,5, NO, NO2, NOx, CO değerleri ölçülmeye başlanmıştır. İlimiz dahil 81 ilde kurulu bulunan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının hiçbirinde teknik olarak koku ölçümü yapılamamaktadır. Koku ölçümü sadece TÜBİTAK MAM tarafından yapılabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BARTIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kükürtdioksit (SO2) :Renksiz, keskin kokulu reaktif bir gaz olup, ana kaynağı kömür fuel-oil gibi kükürt içeren  yakıtların yanması sonucu metal eritme işlemleri ve diğer endüstriyel proseslerdir.

 Partikül madde (PM10, PM2,5): Hava içinde askıda bulunan çeşitli ve kompleks karışımını içerir ana kaynağı fabrikalar, enerji tesisleri, yakma tesisleri, inşaat faaliyetleri yangınlar ve rüzgardır.

 Karbonmonoksit (CO): Renksiz, tatsız, kokusuz, son derece zahirli bir gaz olup, ana kaynağı doğalgaz, benzin, tüp gaz, gazyağı, kömür ve odun gibi yapısında karbon bulunan yakıtların tam yanmamasından kaynaklanır.

 Azotoksitlerin (NO, NO2, NOx) ana kaynağı ise taşıt emisyonları ve yüksek sıcaklıkta yakma prosesleridir.