Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Müteahhitlik Yetki Belgesi Başvuruları

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” için tıklayınız.

Yapı Müteahhitliği için herhangi bir belge verilmemekte olup sistem üzerinden yetki belge numarası tanımlanarak müteahhitlik sınıfı belirlenmektedir. İlgili kurumlar tarafından sistem üzerinden müteahhitlik kaydı görünmektedir.

Geçici Yapı Müteahitliği hariç, Yapı Müteahitliğinde tüm gruplar (A,B,C,D,E,F,G,H) için KEP (Kayıtlı elekronik posta) adresi zorunludur.

Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası almak için Halkbankasının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Kurumsal Şubesinin 118 kodlu Hesabına ücret yatırılması gerekmektedir. İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir. Havale ve Eft işlemleri ile yatırılan ücret dekontları kabul edilmemektedir. Ücreti yatırabilmek için https://basvuru.csb.gov.tr/ adresinden referans numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası almak için tıklayın.

Ücretler Aşağıdaki Gibidir

Örneğin, Gerçek veya Tüzel Kişiler tarafında H grubuna yapılacak olan bir başvuru için,

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlemleri Ücreti 2500 TL (Daha önceden Yapı müteahitliği yetki belgesi numarası bulunmuyor ise),

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti 250 TL,

Verilen belgelere göre başvurunun komisyon tarafından uygun bulunması halinde ise Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti 1000 TL,

Olmak üzere, toplamda 2500+250+1000= 3750 TL ücretlendirme yapılmaktadır.

Ancak grup talebi olmasa dahi H grubu için 250 lira başvuru ücretini (iadesi yoktur) ve komisyonun uygun görmesi halinde de 1000 lira kayıt ücreti yatırması talep edilecektir.

Daha önceden mevcut olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi”butonunu tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılacaktır. 

Müteahhitlik numarası sorgulamak için tıklayın.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi (Kendi arsası üzerine yapı yapacak olanlar)

1- Başvuru dilekçesi. İndirmek için tıklayın.

2- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) . İndirmek için tıklayın.

3- Taahhütname.  İndirmek için tıklayın.

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Tapu Fotokopisi (Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatnamesi)

6- Dekont

Kendi yapısını yapacak vakıf, dernek ve benzerlerinin ticari işletmeleri ve kooperatifler için Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi başvurularında ise ek olarak aşağıdaki belgeler gerekmektedir;

7- Başvuruyu imzalayanın başvura yapmaya yetkili olduğuna dair belge

8- Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği

9- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş sureti

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi alınabilmesi için yapılacak yapının bodrum katı dışında en çok iki katlıolması ve toplam inşaat alanının 500 m2’den küçük olması şartı vardır.

 

Gerçek Kişi / Tüzel Kişi Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası

1. Başvuru dilekçesi

       - Daha önceden Yetki Belgesi Bulunanalar için Başvuru Dilekçesi. İndirmek için tıklayın.

       - Daha önceden Yetki Belgesi Bulunmayanlar için Başvuru Dilekçesi. İndirmek için tıklayın.

2-Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) . İndirmek için tıklayın.

3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Varsa ortakların her biri için ayrı ayrı kimlik fotokopisi)

4-Ticaret Odası Kayıt Belgesi Aslı (sicil kayıt sureti)

5-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Aslı (Gerçek kişiler için)

6-Vergi Levhası Fotokopisi

7- Dekont

8- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge.

9- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı

10- Ekonomik Ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2). İndirmek için tıklayın.

11- Banka Referans Mektubu (Ek-3). İndirmek için tıklayın.

12- Mesleki Ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4). İndirmek için tıklayın.

13- Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5). İndirmek için tıklayın.

14- Ortak Girişim Beyannamesi (Ek-6). İndirmek için tıklayın.

15- Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7). İndirmek için tıklayın.

16- İş Deneyim Belgeleri

17- Ortaklık Teyit Belgesi Aslı (Ortaklık Varsa)

Müdürlüğe sunulan belgelerdeki bilgileri sisteme girilmesi sonucunda Yetki Belgesi Grup Tayini sistem tarafından otomatik olarak tanımlanmaktadır. Her türlü itiraz Bakanlığımıza yapılmalıdır.

Grup tayinine ilişkin örnek için tıklayın.

2019 Yılı Yapım İşleri Eşik Değeri 60.742.537,00 TL olup Yetki Gruplarına ilişkin ekonomik yeterlilikler ve üstlenilebilecek yapım işi bedelleri aşağıdaki gibidir.