Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Tarihçe

    BARTIN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ( BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ )

        1991 yılında il statüsüne kavuşan Bartında Müdürlüğümüz teşkilatlanmasını tamamlayarak 1992 yılında görevi olan yapım imar ve afet konularında ?alışmalara başlamıştır.

         Ancak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 0 6 / 04 / 2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak , Bakanlar Kurulunca 29 / 06 /2011 tarihinde kararlaştırılmış ve böylece Müdürlüğümüz Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının İl  Müdürlüğü bünyesinde bulunan ?evre ile ilgili şube müdürlüklerinide  i?erisine alarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adı altında teşkilatlanmasını tamamlamış ve görev alanlarını dahada ?oğaltarak il bazında ?alışmalarına devam etmektedir.

         1992 yılında ilimizde teşkilatlanmaya başlayan Müdürlüğümüz bazı imkansızlıklara rağmen bina bazında ilde tek denetleyici idare olmanın kendisine yüklediği sorumlukların bilinci ile ilimizde büyük bir yapım faaliyetine başlamıştır. Bu bağlamda ilimizde yıllar itibari ile :

 1992 yılında Milli Eğitim Yatırımı   : 

1- Çaydüzü İlk Öğretim Okulu

                2- Kumluca Yatılı Bölge Okulu

3- Milli Eğitim Müdürlüğü 20 daire lojmanı

4- Halk Eğitim Merkezi

5-Kozcağız Bedil İlk Öğretim Okulu

6- Köksal Toptan Lisesi ve Spor Salonu

7- Kozcağız İlk Öğretim Okulu

8- Bartın Merkez 288 Kişilik Yurt Binası

9- İmam Hatip Lisesi Pansiyon Binası

10- Amasra Lisesi ve Pansiyon Binası

11- Orduyeri (Fatih) İlk Öğretim Okulu

12- Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi (Orman Fakültesi)

13- Amasra 24 Derslikli Lise

14- Bartın E.M.L. Ek Bina ve Atölyeler

      İdari ve Sosyal Bina Yatırımları :          

15- İl Özel İdare Binası ve Lojmanları

        Sağlık Yapıları Yatırımları :                 

 16- Bartın 150 Yataklı Devlet Hastahanesi

 1993 Yılı Milli Eğitim Yatırımları :           

1- Kurucaşile Paşalılar İlk Öğretim Okulu

2- Terkehaliller İlk Öğretim Okulu

3- Ulus Abdipaşa İlk Öğretim Okulu

4- Bartın Hendekyanı İlk Öğretim Okulu

5- Kurt?ayır İlk Öğretim Okulu

6- Arıt Şahin İlk Öğretim Okulu

7- Karahüseyinli İlk Öğretim Okulu

8- Amasra Kaleşah İlk Öğretim Okulu

9- Kozcağız Ç.P.L  ve  Spor Salonu

10- Ep?iler İlk Öğretim Okulu

11- Kurucaşile 100 Kişilik Öğrenci Yurdu

12- Ulus Ağaköy İlk Öğretim Okulu

13- Kocareis İlk Öğretim Okulu

14- Kurucaşile Paşalılar İlk Öğretim Okulu

15- Amasra Makaracı İlk Öğretim Okulu

16- Gürgenpınarı İlk Öğretim Okulu

    1994 Yılı Milli Eğitim Yatırımları :        

1- Kurucaşile Pirireis  İlk Öğretim Okulu

2- Hendekyanı İ.Ö.O. Ek Bina ve Kapalı Spor Salonu

3- Kurucaşile Merkez İlk Öğretim Okulu

4- Kurucaşile Karaman İlk Öğretim Okulu

  1995 Yılı Milli Eğitim Yatırımları :            

1- Bartın Uğurlar Köyü İlk Öğretim Okulu

2- Bartın Hıdırlar Köyü İlk Öğretim Okulu

3- Bartın  Eskiemirler Köyü İlk Öğretim Okulu

4- Bartın Çıraklık Eğitim Merkezi

5- Bartın Bakra?boz Köyü İlk Öğretim Okulu

6- Bartın Serdar Köyü İlk  Öğretim Okulu

7- Bartın Anadolu Lisesi

8- Bartın Özürlüler İş Okul

9- Bartın İmam Hatip Lisesi Ek Binası

İdari ve Sosyal Yapılar :                      

10- Bartın Vali Konağı

  Güvenlik Yapıları :                     

11- Amasra Jandarma Komutanlığı ve 10 Daire Lojman

12- İl Jandarma Komutanlığı

1996 Yılı Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları :

1-  Ulus Endüstri Meslek Lisesi Sıra Atölyesi

1997 Yılı Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları :

1-      Bartın Arıt Lise ve Pansiyonu

2-      2- Bartın Çubuklu Köyü İlk Öğretim Okulu

 İdari ve Sosyal Yapılar :

3- Bartın İl Tarım Sitesi

Sağlık Yapıları :

4- Abdipaşa Sağlık Ocağı

5- Bartın Ecikler Köyü Sağlık Ocağı

Güvenlik Yapıları :

6- Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı

1998 Yılı Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları:

                1-Bartın Hasandede İlk Öğretim Okulu

2-Hacıosmanoğlu İlk Öğretim Okulu

3-Ulus ? 100 Kişilik Öğrenci Yurdu

Güvenlik Yapıları:

4-Amasra Emniyet Amirliği

 

1999 Yılı Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları:

1-Bartın Sütlüce İlköğretim Okulu

İdari Ve Sosyal Binalar:

2-Ulus-Özel idare İşhanı

Spor Yatırımları:

3-Kurucaşile Futbol Sahası Ve Dinlenme Tesisi

4-Kızılelma Futbol Sahası

5-Kozcağız Futbol Sahası

6-Ulus-Spor Kompleksi ve Tenis Antreman Sahası

Afet Konutları Yatırımları

 7-Bartın ?Muhtelif 5.Grup 138 Adet Afet Konutu

8-Bartın Kumluca 204 Adet Afet Konutu

9-Ulus Abdi paşa 28  Adet E.Y.Y Afet Konutu

2000 Yılı Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları :

1-Bartın ?Orduyeri Anaokulu

2-Bartın ?Arıt Cöcü İlköğretim Okulu

3-Bartın-Hıdırlar İlköğretim Okulu

4-Bartın-Eskiemirler İlköğretim Okulu

5-BARTIN-Ders Ara?ları Atelyesi

İdari Ve Sosyal Binalar

6-Bartın-Hükümet Konağı

Sağlık Yapıları

7-Amasra-Gömü Sağlık Evi

Güvenlik  Yapıları

8-Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası

9-Emniyet Müdürlüğü 100 Daireli Lojmanlar

 

2001 Yılı Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları :

1-Amasra ?Topderesi İlköğretim Okulu

2-Arıt İlköğretim Okulu

3-Arıt Kuma Çorak İlköğretim Okulu

İdare Ve Sosyal Binalar

4-Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Hizmet Binası

Sağlık Yapıları

5-Amasra Kaman Sağlık Evi

6-Göğüs Hastalıkları Ek Binası

7-Halk sağlığı Laboratuvarı

8-Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağı

9-Akcamescit Sağlık Ocağı

10-Ep?iler Sağlık Ocağı

11-Arıt Sağlık Ocağı

12-Kozcağız Ellibaş Sağlık Ocağı

13-Kızılelma Sağlık Ocağı

14-Zafer Köyü Sağlık Ocağı

15-Kurucaşile Sağlık Ocağı

16-Kapısuyu Sağlık Ocağı

17-Kumluca Sağlık Ocağı

18-Kurtköy Sağlık Ocağı

Güvenlik Yapıları:

19-Merkez Jandarma Alarm İskan Tesisi

2002 Yılı Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları :

1-Merkez İnönü İlköğretim Okulu

2-Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu

2002 Yılı  Sağlık Yatırımları :

3-Ulus- Kadıköy Sağlık Ocağı

4-Kayadibi Sağlık Ocağı

Güvenlik Yapıları:

5-Ulus Lojman Polis Karakolu

6-Kurucaşile Lojman Polis Karakolu

İdari Ve Sosyal Binalar

7-Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali

8-Ulus Halk Kütüphanesi

2003 Yılı  Sağlık Yatırımları :

1-Ana Çocuk Sağlığı Merkezi

2-Ulus ?Sağlık Merkezi Kat İlavesi

Afet Konutları

3-      Ulus-Altaşlar 80 Adet Afet Konutu

2004 Yılı Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları :

1-Bartın Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu

2-Şehit Aydın Aydoğmuş İlköğretim Okulu

3-Kozcağız İlköğretim Okulu

4-Kozcağız Anaokulu

Sağlık Yapıları:

1-Eski Hastanenin Sağlık Müdürlüğüne Dönüştürülmesi

2006  Yılı Güvenlik Yapıları:

1-Hasankadı Jandarma Karakol Binası

2-Kozcağız Karakol Binası

2008 İdari Ve Sosyal Bina Yatırımları

                1-Bartın 200 Kişilik Kız Öğrenci Yurdu

2009 İdari Ve Sosyal Bina Yatırımları

1-Yurtkur 500 Kişilik Öğrenci Yurdu

Yatırımları ger?ekleştirilmiştir . Yukarıda bahsedilen yatırımların tamamının proje  keşif ve kontrolluk hizmetleri ile ihale işlemlerinin büyük ?oğunluğu Müdürlüğümüzce yapılmıştır.

Yukarıda bahsedilen yatırımların haricinde yine görev alanımıza giren KIYI KENAR TESBİTİ işlemlerinden

İLÇESİ                             KÖYÜ-MEVKİ                                           ONAMA TARİHİ

1-      BARTIN                       İNKUM (KARASU)                                           05.051978

2-      BARTIN                                      GÜZELCEHİSAR KÖYÜ                                    11.08.1988

3-      AMASRA                    ÇAKRAZŞEYHLER                                             07.09.1993

4-      BARTIN                       KIZILKUM-HATİPLER                                      05.06.1996

5-      KURUCAŞİLE              MERKEZ                                                            11.03.1997

6-      AMASRA                     MERKEZ MAHALLE                                         12.03.1997

7-      AMASRA                     MERKEZ MAHALLE                                         13.12.2000

8-      KURUCAŞİLE               HİSAR                                                                30.05.2001

9-      BARTIN                        BOĞAZ MEVKİİ                                                28.11.2005

10-  AMASRA                      GÖÇKÜN                                                          12.05.2006

11-  AMASRA                      AKKONAK                                                        12.05.2006

12-  AMASRA                      KALEŞAH MAHALLESİ                                    12.07.2006

13-  BARTIN                         ARIÖNÜ KÖYÜ                                                     03.12.2008

14-  AMASRA                      GÖMÜ KÖYÜ                                                       16.04.2009

15-  AMASRA                       TARLAAĞIZI KÖYÜ                                            16.04.2009

16-  AMASRA                       ÇAKRAZBOZ                                                         14.07.2010

17-  KURUCAŞİLE                KAPISUYU                                                                            11.02.2011

18-  BARTIN                                          GÜZELCEHİSAR KÖYÜ                                    11.02.2011

19-  AMASRA                      MERKEZ                                                            22.02.2011

20-  BARTIN                        İNKUM (KARASU)                                            11.02.2011

 

        Kıyı Kenar Tesbiti yapılamayan (karadan ulaşımı) olmayan yerlerin de ihalesi Bakanlığımız tarafından yapılmış olup müteahhit firma 65 gün i?erisinde işlemlerini tamamlayacak ve böylece İlimizde kıyı kenar tesbiti yapılmamış yer kalmayacaktır.

 

       Ayrıca ilimizde 1970-1991 yılları arasında yapılan afet konutu sayısı

 

Merkezde E.Y.Y. 6adet ihaleli  12 adet

Ulus İl?esinde E.Y.Y. 41 adet ihaleli 314 adet

Toplam   373 konutken

 

       1991-2009 yılları arasında yapılan afet konutu sayısı

 

Merkezde ihaleli 132 adet

Ulus İl?esinde E.Y.Y. 45 adet ihaleli 284 adet

Kurucaşile İl?esinde ihaleli 6 adet olmak üzere

Toplam 467  adet afet konutu yapılarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.

 

            644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 29.06.2011         yılında kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevleri i?erisinde olan ve Müdürlüğümüz bünyesinde ?evre ile ilgili Çevre Yönetimi Çevre Denetim İşleri ve ÇED Hizmetleri Çevre İzinleri İşleri  Şube Müdürlüğü olarak görev yapan birimimiz ;

 

ÇED Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Çalışmalar :

17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Se?me Ekleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (Ek:II) Listesine tabi projelerin değerlendirilerek ?ÇED Gereklidir? veya ?ÇED Gerekli Değildir? kararları Bakanlığımızın 03/10/2007 tarih ve 10675-54356 sayılı İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yetki devri doğrultusunda verilmektedir. Bu tarihten önce Bakanlık tarafından da ?ÇED Gereklidir? veya ?ÇED Gerekli Değildir? kararları verilmiştir.

 

               Bu güne kadar Müdürlüğümüze sunulan 25 adet Proje Tanıtım Dosyası, Şube Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından incelenmiş ve ?ÇED Gerekli Değildir? kararı verilmiştir.

 

               19/07/2007 tarihinde Bakanlığımızca onanarak (02/10/2009 tarih ve 24/06/2011 tarihli değişiklikle) yürürlüğe giren Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100 000 Öl?ekli Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümleri ve Plan a?ıklama Raporu doğrultusunda Kurum görüşleri verilmiştir.

 

Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında:

İlimizde yer alan sanayi tesislerinden 11 adedinin arıtma tesisi bulunmaktadır. İlimiz sınırları i?erisinde bulunan, nüfusu 10.000?in altında olan 8 Belediyenin ve Bartın Belediyesinin (Nüfusu Yaklaşık 52.000), 5491 Sayılı Kanunla Değişik 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği arıtmalarını kuracaklarına dair İl Müdürlüğümüze sunmuş oldukları iş temrin planları ve plandaki taahhütleri kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Buna göre Bartın Belediyesi 2014 yılında, Amasra Belediyesi 2015 yılında ve diğer Belediyelerde 2017 yılında arıtma tesislerini kurmak zorundadırlar. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce sunuluan 13/05/2009 bitiş tarihli iş temrin planı kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 2872 Sayılı Çevre Kanununca cezai işlem uygulanmış olup, 1 yıl süre verilmiştir.

 

Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında:

İlimizde Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği?ne göre izne tabi 31 tane tesis olup, bunlardan 27 tanesinin emisyon izni vardır. Bunlardan 25 tanesi B Grubu Emisyon İzni, 2 tanesi de A Grubu Emisyon İzni almışlardır. Ayrıca İlimizde 22 tane izne tabi olmayan tesis bulunmaktadır.

 

               OSB?de faaliyet gösteren 1 adet sanayi tesisine Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ?Çevre İzni (emisyon)? verilmiştir. Ayrıca 1 adet sanayi tesisine de ?Ge?ici Faaliyet Belgesi? verilmiştir.

 

 

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında:

İlimizde her yakma sezonunda kullanılan yakıt ve yakma sistemlerine ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi konulu Genelge, Müdürlüğümüzce önerilen ve Mahalli Çevre Kurulu?nca kabul edilen ?Kış Sezonu Yakır Programı ve Temiz Hava Planları? programı uygulanmaktadır.

               Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bartın Belediye Başkanlığı elemanlarınca nüfusun yoğun olduğu kent merkezinde yakma sistemlerinde ve işyerlerinde denetimler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

               04/04/2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği gereği İlimizde Motorlu Kara Taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü, azaltılması ve önlenmesi i?in egzoz emisyon öl?ümleri yaptırılarak denetlenmektedir. İki adet özel servise Egzoz Emisyon Öl?üm belgesi verilmiştir.

 

               Hava kalitesinin izlenmesi amacı ile Bakanlığımızca ihalesi yapılmış olan ?Hava Kalitesi İzleme İstasyonu? Meteoroloji Müdürlüğü bah?esi i?inde kurulmuş olup, 2007 yılı Şubat ayı i?inde faaliyete ge?miş olup, havada bulunan kükürt dioksit (μg/m3), partikül madde (?g/m3), hava sıcaklığı (°C) öl?ümlerini yapmaktadır.

 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında:

 

               Katı atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili olarak 27/02/2006 tarihinde ?Bartın Belediyeler Birliği? 9 Belediyenin katılımıyla kurulmuş olup, ?Katı Atık Bertaraf Tesisi? yer tespit ?alışmaları yapılmıştır. Belediyeler Birliği tarafından ön izin ?alışmaları ve ÇED süreci tamamlanmıştır. Tesise ait proje onayı Bakanlıktan alındıktan sonra yapım ihalesine ?ıkılacaktır. 2012 Yılında İlimizde Katı Atık Bertaraf Tesisi faaliyete ge?tiğinde il genelindeki katı atık sorunu büyük öl?üde ?özülmüş olacaktır. Tıbbi atıkların bertarafına yönelik olarak da Bakanlığımızın 05/11/2010 tarih ve 2010/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlimizde oluşan tıbbi atıkların Bartın Belediyeler Birliği tarafından Zonguldak ilinde bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilmesi ?alışmaları tamamlanmış olup, 01/01/2011 tarihi itibarı ile başlanmıştır.

               İlimizde Bartın Belediyesi tarafından işletmesi yapılan Bartın Limanı ?Atık Kabul Tesisi? Temmuz 2007?de Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında lisans alarak faaliyete ge?miştir.

               Evsel, endüstriyel, tıbbi ve özel atıkların nihai bertarafına kadar insan sağlığına ve ?evreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bi?imde alıcı ortama verilmesini önleyici ?alışmalar yapılmaktadır.

               Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, ge?ici depolanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması, artırılması ve nihai bertaraf edilmesi i?in ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.

               Yapılan denetim ve izlemeler sonucunda, Bakanlığımızın 24/06/2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İlimizde Atık Ambalaj Sistemine 25 tesisin, 14/03/2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında da Tehlikeli Atık Beyan sistemine 59 tesisin kaydı yaptırılmıştır.

               Denizde kara kökenli kirleticilerin sebep olduğu kirliliği önleyici tedbirler belirlenerek, deniz ekolojisini bozacak, deniz kirlenmesine sebep olabilecek her türlü faaliyette bulunan tesis işletmeler kuruluş aşamasından itibaren izlenerek denetimler yapılmaktadır.

               Ayrıca toplumun bilgilendirilmesi noktasında özel günlerde kutlamalar ve törenler yapılmakta olup halkın ve öğrencilerin de i?inde olduğu bir?ok organizasyonlar tertip edilmektedir. Bu kapsamda her yıl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen muhtelif sayıda okulda öğrencilere ?evre konusunda eğitici broşür ve doküman verilmektedir.

 

1992 yılında teşkilatlanarak Bartın Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü olarak 7 teknik 3 idari elemanla kiralık bir binada göreve başlayan kurumuz aradan ge?en 20 yılda 17si teknik toplam 35 personel kendi binası ara? gere?lerle gü?lendirilmiş olarak görevine devam etmektedir.

Vizyonumuz 2023 hedefine ulaşılmasında üzerimize düşen her türlü görevi layıkı ile yerine getirerek Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK?ÜN işaret ettiği muasır medeniyetler hedefine ulaşmaktır. Saygılarımızla.