Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kamu Kuruluşlarıyla Yap. Müş. Çal.

 

 İlimiz i?erisinde faaliyet gösteren kamu kuruluşlarıyla

-GSM Ruhsatı Çalışmaları,

-Sağlık Koruma Bandı Çalışmaları,

-Patlayıcı madde depoları ?alışmaları,

-Afetzedelerin yeni yerleşim yeri ilgili ?alışmalar,

-İmar planı ?alışmaları,

-Doğal ve arkeolojik sit alanı ?alışmaları,

-Kamu kurum ve kuruluşların bina yapacakları arsaların ifraz,tevhid,,yola terk,plankote ve ruhsat ve yapı kullanım izin belgesi ?alışmaları,

-Mezarlık yeri se?imleri,