Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Mücavir Alan Çalışmaları

İlimiz sınırları i?erisinde 9 adet belediye bulunmakta, bunlardan sadece Bartın Belediyesinin mücavir alan sınırları mevcut olup, en son yapılan mücavir alan sınırları 2005 yılında Bakanlığımızca onaylanmıştır.