Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun' da Yapılan Değişiklik

16 Mart 2018

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7,8 ve 9.maddeleri ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2. 61. ve 89. maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler değerlendirildiğinde; Yapı Kooperatiflerinin Anasözleşmelerindeki noter onayı kaldırılmış olup, bundan sonra yapı kooperatiflerinin kuruluş işlemlerinde,  noter onayı yerine her sayfası kurucular tarafından imzalanmış 6 adet kooperatif anasözleşmesinin kooperatifin merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Sicil müdürlüğünde yetkili personel huzurunda imzalanmış şekilde olması koşulu aranacaktır.

İlgililere saygıyla duyurulur.

 

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır