Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının çevre kanadı ile Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın tek çatı altında bir araya getirilmesiyle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev, yetki ve sorumlulukları; 17.08.2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha da güçlendirilmiştir. Bakanlık taşra teşkilatının yapılanması Bakanlık Makamı’nın 28/02/2013 tarihli ve 4020 sayılı Olur’u ile kabul edilmiş ve dört ayrı tipte taşra teşkilatı kurulmuştur.

29 Ekim 2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 

Bakanlığımızın Tarihçesi:

Nafia Nezareti

: 1848 - 1920

Nafia Vekaleti

: 1920 - 1928

Bayındırlık Bakanlığı

: 1928 - 1983

İmar ve İskan Bakanlığı

: 1958 - 1983

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

: 1983 - 2011

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

: 2011 - 2021

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

: 2021 - …