Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Havza-i Fahmiye Duyurusu

04 Mart 2021

                                                                                           T.C.

                                                                              BARTIN VALİLİĞİ

                                                         ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                               MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

                                                                                      DUYURU

05.06.1986 tarihli ve 3303 sayılı “Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun” uyarınca Havza-i Fahmiye sınırları içinde kalmaları nedeniyle Hazine adına tescil edilmiş bulunan taşınmaz malların zilyetlik durumu araştırıldıktan sonra hak sahiplerine bedelli devrine ilişkin işlemler devam etmekte olup, hak sahiplerinin örneği 244 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde yer alan dilekçe (Ek:1) ile kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde devrini istedikleri taşınmaz mallar İl Merkezinde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İlçede ise Milli Emlak Şefliğine başvurmaları gerekmektedir.

Taşınmaz malların hak sahiplerine devri sırasında alınacak bedelin hesaplanmasında esas alınacak tutar, 492 sayılı Harçlar Kanunun 63’üncü maddesinde açıklanan harca esas değerdir. Devir bedeli, peşin ya da taksitle ödenebilir. Taksitle ödenmesi durumunda, bedelin dörtte biri idarenin devir kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde, kalanı ise en çok yirmi dört ayda ve dört eşit taksitle ve kanuni faizleri ile birlikte ödenir.

Bu kapsamda bulunan taşınmazlara ilişkin olarak İlimiz Merkez İlçesinde bulunan Mahalle/Köylerin isimleri ile son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiş olup, henüz başvuruda bulunmamış vatandaşlarımızın süresi içerisinde başvuruda bulunmaları halinde devir talepleri değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MAHALLE/KÖY

SON BAŞVURU TARİHİ

MAHALLE/KÖY

SON BAŞVURU TARİHİ

KARAÇAY

20/09/2021

AYDINLAR

05/10/2021

ÇAKIRKADI

20/09/2021

HASANLAR

05/10/2021

KUTLUBEYTABAKLAR

20/09/2021

UZUNÖZ

01/11/2021

KIZILELMA

20/09/2021

DALLICA

01/11/2021

ULUGEÇİTAMBARCI

20/09/2021

ULUGEÇİTKADI

01/11/2021

AĞDACI

20/09/2021

SÜTLÜCE

11/11/2021

ŞAHNE

20/09/2021

AKÇAMESCİT

11/11/2021

AHMETPAŞA

20/09/2021

SİPAHİLER

11/11/2021

BALAMBA

20/09/2021

ALİBAŞ

18/11/2021

KAMAN

20/09/2021

AKBABA

07/12/2021

AKMANLAR

20/09/2021

GÖKÇEKIRAN

29/12/2021

KANTARİLER

20/09/2021

KIŞLA

29/12/2021

GÜRGENPINARI

20/09/2021

ÖREN

29/12/2021

ESENYURT

20/09/2021

GÜZELCEHİSAR (1.ETAP)

29/06/2022

TUZCULAR

20/09/2021

BALAT (2. ETAP)

13/06/2024

ÇEŞTEPE

20/09/2021

MENTEŞPİRİ

13/06/2024

KAŞBAŞI

20/09/2021

GÜZELCEHİSAR (2.ETAP)

30/10/2024

BALAT (1. ETAP)

05/10/2021

ARIÖNÜ

30/10/2024

YANAZ

05/10/2021

 

 

YEĞENLİ

05/10/2021

 

 

TERKEHATİPLER

05/10/2021

 

 

TERKEHALİLLER

05/10/2021

 

 

ŞİREMİRÇAVUŞ

05/10/2021

 

 

KARAYAKUP

05/10/2021

 

 

 

        EK: Başvuru Dilekçesi (Ek-1)Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır