Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Farklı Anasözleşme Kullanan Yapı Kooperatiflerinin 7339 Sayılı Kanun ve Diğer Kanunlar Gereği Anasözleşme İntibak Tablosu