Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarına Ait Anasözleşmelerinin İntibakı

18 Nisan 2023

7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 19. maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa eklenen geçici 9. maddede "Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır." hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda Bakanlığımızın bu konuda yazısı ve ekleri aşağıda yer almakta olup ilimizde faal olan kooperatiflerin anasözleşmeleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre intibak ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Bakanlığımızın (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) Genelgesi

Bakanlığımızın (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) Yazısı

Ek-1 (KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ)

Ek-2 (TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ)

Ek-3 (İHTİSAS SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ)

Ek-4 (KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ)

Ek-5 (YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ)

Ek-6 (ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TABLOSU)

Ek-7 (KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARI GENEL DURUM BİLDİRİM FORMU)

Ek-8 (İNTİBAK ANASÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI KILAVUZU)Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır