Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

05 Haziran 2014
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

 

 

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

Çevre, insan ve tabiat varlıklarının birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemdir.

İnsanların sürekli yaşadıkları yer olan çevreyi dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmaklar oluşturur ve sadece devletlerin veya uluslararası kuruluşların değil, hepimizin bu kavramlara sahip çıkması gerekmektedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl birçok teknolojik imkanları insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da insanlığın ortak malı olan çevreden geri getirilmesi zor, hatta imkansız olan varlıkları da alıp götürmektedir. Hızlı nüfus artışı, buna bağlı olarak artan beslenme, enerji, eğitim ihtiyaçları, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, azalan ve tükenen doğal kaynaklar, artan kirlilik ve iklim değişiklikleri dünyamızın en önemli çevre sorunlarını oluşturmaktadır.

Yüzü aşkın ülke tarafından kutlanan “Dünya Çevre Günü”, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından 1972 yılında Stokholm’da gerçekleşen konferans sonucu doğmuştur. Bu günün doğmasındaki amaç, çevre bilincini artırmak, çevre konusuna dikkatleri çekmek ve çevreyi de göz önünde bulundurarak, hareket edilmesini sağlamaktır.

Çevre konusunda bölgemizde ve dünyada model alınan bir ülke olabilmemiz için Bakanlığımızca birçok çalışma yürütülmektedir. Atık, atık su, hava, deniz, kimyasallar, gürültü, iklim değişikliği gibi çok değişik alt sektörlerde yapılan çalışmalarda temel yaklaşımlarımız; temiz üretim, temiz tüketim, geri kazanım, çevre korumada ihtiyat, kirletenin ödemesi, halkın katılımı ilkeleridir. Bu çalışmaların başarıyla devam etmesi, uygulamaların hedefine ulaşması; bireylerin ve toplumun tüm kesimlerinin çevre konularına karşı duyarlılık ve farkındalıkla konuya sahip çıkması ve çevreyi korumanın bir hayat tarzı haline getirilmesiyle mümkün olacaktır.

Hızla gelişmekte olan ülkemizde çevre sorunlarının da aynı dinamizmle çözümlenebilmesi için bütün kamu kurumlarının, sanayicilerimizin,  sivil toplum örgütlerinin ve tüm vatandaşlarımızın artan bir çevre bilinci ve sorumluluğu ile hareket etmeleri önem arz etmektedir.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, tüm bu konuları bir kez daha düşünmek, yapabileceklerimizi gözden geçirmek, daha da yoğun ve kesintisiz bir mücadele sürdürme kararı almak ve uygulamaya koymak için bir fırsattır.

"Küçük şeyler, dünyayı yeniler" bakışıyla çevre için yapacağınız her faaliyet, gelecek nesillerin daha güzel bir ortamda yaşayacağı bir dünya inşaa edecektir.

5 Haziran Dünya Çevre Gününüz kutlu olsun…

 

                                                                                                                                                                                                  Ali ÖZCAN

                                                                                                                                                                               Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır