Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Yapan Yetkili İstasyonların Dikkatine!

13 Nisan 2016
EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPAN YETKİLİ İSTASYONLARIN DİKKATİNE!

Bakanlığımızca, motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi maksadıyla

çalışmaları başlatılan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesinin yazılım

geliştirme süreci tamamlanmıştır. Revizyon çalışmaları devam eden “Egzoz Gazı Emisyonu

Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği”nin yayımlanmasından sonra egzoz

emisyon ölçüm işlemleri yazılım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Ayrıca, egzoz gazı

emisyon ölçüm istasyonlarına belli standart ve kalite getirmesi amacıyla hazırlanan “TS

13231 İş Yerleri – Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Yapan Yetkili İstasyonlar İçin Kurallar”

standardı yayımlanmıştır. Söz konusu standart, Yönetmeliğin yayımlanıp yürürlüğe

girmesiyle birlikte zorunlu olacaktır.

 

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesi, "TS 13231 İş Yerleri – Egzoz Gazı

Emisyon Ölçümü Yapan Yetkili İstasyonlar İçin Kurallar” standardı ve bu ikisi bağlamında

düzenlenecek olan yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte egzoz gazı emisyon

ölçümlerine ilişkin mevzuat sadeleşecek, basitleşecek, etkin kontrol sağlanacak, bu alandaki

haksız rekabet, suistimaller ile yetkisiz kimselerin ölçüm yapması önlenecek, denetimler

caydırıcı ve etkili bir şekilde yapılabilecek, pul ve ruhsat kaldırılacak, bürokrasi azaltılacaktır. Diğer taraftan tüm ölçüm istasyonları aynı kalite ve standartta olacaktır.

 

Bu bağlamda, mevcut Yönetmelikte bulunan ve yeni Yönetmelikte de mutlak bulunması

gereken bazı hususlarda gerekli tedbirlerin önceden alınmasını sağlamak üzere, yeni yazılımla

uyum için;

 

-          İstasyon yetkililerinin cihaz üreticileri ile görüşerek gerekli yazılımları temin

 etmeleri,

-          En az iki adet personelin sürekli istihdamını sağlayacak eğitim ve diğer tedbirleri

  almaları,

-          Uygun olmayan tabela ve afişleri kaldırmaları,

-          Cihazları kapalı bir büro içerisine almaları,

-          Egzoz kontrolü için hendek veya kriko sistemini kurmaları,

-          ölçüm yapılacak aracı görebilecek ve ölçüm cihazıyla bağlantılı en az iki adet kameranın tesis edilmesi gibi,

uygulamaların tüm sistem devreye girmeden önce tamamlanması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede gerçekleştirilecek olan tüm  planlamalardan Yetkili Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonu yetkililerinin şimdiden bilgilendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

Bu kapsamda, test ve eğitim amacıyla yazılım sistemine personelimiz tarafından

kaydedilen tüm veriler sistemden temizlenmiştir. Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda,  yetkili personelimiz sisteme tanımlanacak ve tüm Yetkili Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonlarının bilgileri tam ve eksiksiz olarak sisteme kaydedilecektir.

 

Bahsi geçen Yönetmelik yayımlanıp yürürlüğe girinceye kadar, egzoz gazı emisyon ölçümleri

ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürürlükte bulunan (RG: 30/11/2013 – 28837) Egzoz Gazı

Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

 

                                                                                                                                                                                                                             Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır