Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Etik

Bakanlığımızın Etik Değerler ile ilgili internet adresi:

www.csb.gov.tr/projeler/etik/

 

T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun internet adresi:

www.etik.gov.tr