Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Geçici Ustalık Belgeleri

08 Aralik 2011
KAMUOYUNANUN DİKKATİNE
 
3194 Sayılı İmar Kanununun 28. Maddesi gereği 01/01/2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi olması zorunludur. Bu hususu 16/12/2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “ Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile açıklanmaktadır.
Anılan Yönetmeliğin Geçici 1 nci maddesinde:
1)      5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında edinilmiş   diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika,bağımsız işyeri açma belgesi,kalfalık,ustalık,belgelerinden biri,
2)      25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alının kurs bitirme belgeleri,
3)      Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler,işçi ve işveren kuruluşları ile bünyesinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
4)      Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alının ve MEB tarafından denkliği, sağlanan belgeler,
5)     Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlanıp, bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce müdürlük       ( Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) veya ilgili idareye başvurarak adına (Yönetmelik Eki) EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,
Ustalık belgesi olarak kabul edilecek belgeler olarak sayılmaktadır.
      01/01/2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırılmasına izin verilmeyecektir.
            3194 Sayılı İmar Kanununun 28 ve 42 inci maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için gerekli belgelerin alınması hususu ilgililerin dikkatine duyurulur.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır