Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

HAVA KALİTESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

10 Ekim 2017
HAVA KALİTESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bilindiği üzere, 06/06/2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği”nin 5 inci maddesine göre Yönetmeliğin Ek-I'inde belirtilen limit değerlere öngörülen sürede ulaşılması ve ulaşılan limit değerlerin aşılmaması esastır. Bununla birlikte, söz konusu Yönetmeliğin Ek-I'inde belirtilen bilgilendirme ve uyarı eşikleri, Yönetmelikte belirtildiği gibi acil önlemler alınmasını gerektirir.

İlimizde faaliyet gösteren sanayi tesisleri, evsel ısınma için kullanılan yakma tesisleri/sobalar ve karayolu trafiği sebebiyle oluşan kirleticilerle hava kalitesi bütüncül olarak olumsuz yönde etkilenmektedir. Özellikle kış aylarında, hava sıcaklığının düşmesi ile artan ısınma amaçlı yakıt tüketimi hava kirliliğini hızla arttırmaktadır.

Tüm şehirlerimizdeki hava kalitesi, Bakanlığımız Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı 81 İl'de bulunan 253 adet hava kalitesi ölçüm istasyonları ile izlenmekte ve anlık olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca insan sağlığının korunması çerçevesinde belirlenen "Hava Kalitesi İndeksi" ile vatandaşlarımız soluduğu   havanın   kalitesine   ilişkin   görsel   uyarıcılarla bilgilendirilmektedir.

Bu bağlamda; özellikle kış döneminde yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi ve İlimizde etkin hava yönetiminin sağlanması amacıyla;

-2013/37 Sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi gereğince hazırlanan Temiz Hava Eylem Planlarının ilgili kurum/kuruluşlarla koordineli olarak eyleme geçirilmesi ve takibi yapılacak,

-Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan toz taşınımı ile enverziyonun şehir üzerine etkisi ile Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağının düzenli olarak takip edilecek,

-Hava kalitesi indeksine göre "iyi" dışında kalan tüm sınıflarda yer alınması ve/veya uyarı eşiklerinin aşılması durumunda alınacak önlemlerin belirlenerek ilgili kurum/kuruluşlarla koordineli olarak acil tedbirler alınacak,

Bu amaçla, İlimiz Mahalli Çevre Kurulu;

I.              Kullanılacak yakıt kalitesinin belirlenmesi,

II.            Mevzuata uygun olmayan yakıtların kullanımının engellenmesi ve etkin yaptırım için denetim planının oluşturulması,

III.           Halkın temiz yakıt kullanımına ve yakma tekniklerine ilişkin bilgilendirilmesi,

IV.          Kazancı/ateşçi kurslarının düzenlenmesi,

V.           Yakıt kullanımı için hava sıcaklığına ve zamana bağlı sınırlama getirilmesi,

VI.          Uyarı eşiklerinin aşılması ihtimaline karşı uygulanacak kısa vadeli eylemlerin İlimizin koşullarına ve kirlilik kaynağına uygun olarak belirlenmesi,

konularında karar almak üzere hava kirliliği gündemiyle her yıl olduğu gibi toplanacak ve alınan kararlar Kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından kış aylarında oluşan hava kirliliğinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalarda 08-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan 1. Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı sonucunda yayımlanan "Sonuç Bildirgesi" de göz önünde bulundurulacaktır.

 

                                                                                                                           Ali ÖZCAN

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

 

1. Hava Kalitesi Yönetimi Çalıştayı sonucunda yayımlanan "Sonuç Bildirgesi"ne ulaşmak buraya tıklayın

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır