Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Havza-i Fahmiye Sınırları İçinde Bulunan Hazine Taşınmazları Hak Sahiplerine Devredilecek

30 Ağustos 2018

Havza-i Fahmiye sınırları içinde kalmaları nedeniyle Hazine adına tescil edilmiş bulunan taşınmaz malların hak sahiplerine harca esas değer üzerinden doğrudan devri yapılacaktır.

Devir İçin Aranan Şartlar :

a) Hak sahiplerinin süresi içinde başvuruda bulunmuş olması,

b) Devri istenen taşınmaz malın 14.11.1999 tarihinden önce yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucunda hükmen de olsa Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar ile tescil harici bırakılan Devletin hüküm tasarrufu altındaki yerlerden olması,

c) Taşınmaz malın, 1958 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilen sınırları da dahil olmak üzere, Havza-i Fahmiye sınırları içinde olması,

d) Taşınmaz malın, 3303 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde sayılan yerlerden olmaması,

e) Devir talebinde bulunanların; tapu kütüğünün beyanlar hanesinde taşınmazın zilyedi/kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların kanuni ya da akdi halefleri olması,

gerekmektedir.”

Bedelin Ödenme Şekli :

Taşınmaz mallar için belirlenen devir bedeli, peşin ya da taksitle ödenebilir.

a) Peşin ödemelerde, bedelin tebligatı izleyen otuz gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

b) Taksitle ödemelerde, bedelin dörtte birinin tebligatı izleyen otuz gün içinde yatırılması gerekmektedir.

Taksit bedellerinin belirlenen sürede ödenmemesi halinde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle geçmiş dönemlere ait taksit tutarları son taksit süresi sonuna kadar tahsil edilir.

Son Müracaat Tarihi :

Hak sahiplerinin Ek:1 dilekçe örneği ile kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde devrini istedikleri taşınmaz mal,  il merkezi sınırları içerisinde ise İl Müdürlüğümüze (Milli Emlak Müdürlüğü), ilçe sınırları içerisinde ise İlçelerde bulunan Milli Emlak Şefliği’ne başvurmaları gerekmektedir.

            Bartın İl Merkezinde devri yapılacak köylere ait son müracaat tarihlerini gösterir liste aşağıda sunulmuştur.

            Hak sahiplerine saygıyla duyurulur.

 

 


Dokümanlar


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır