Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

İlimiz Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Belirlenmesi Amacıyla Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi.

14 Nisan 2022

Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) mevcut doğal sit alanlarının korunarak gelecek nesillere aktarılması, bilimsel kriterler ışığında alanın sahip olduğu biyo-ekolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik değerlerinin ortaya konulması ve ilimiz genelindeki potansiyel doğal sit alanlarının belirlenmesi amacıyla Bartın Üniversitesinden alanında uzman öğretim üyeleri ile İl Özel İdaresi ve İl Müdürlüğümüz teknik personellerinden oluşturulan “Ön Değerlendirme Ekibi” üyelerinin katılımıyla 13 Nisan 2022 tarihinde İl Müdürlüğümüzde bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır