Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

KAMUOYUNUN DİKKATİNE (2012-2013 Kış Sezonu Yakıt Programı)

07 Eylül 2012

Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde vatandaşlarımızın kışa hazırlık yaptıkları, yakıt alım – satım işlerinin yoğunlaştığı bilinmektedir. Bu bağlamda İlimizin önemli bir sorunu olan hava kirliliğinin azaltılması için Müdürlüğümüzce yakıt denetimleri de hızlandırılmıştır. 

Vatandaşlarımızın cezai ve idari müeyyidelere maruz kalmamaları için aşağıdaki duyuruya uymaları gerekmektedir.
 

 

KAMUOYUNUN DİKKATİNE

 
İlimiz Mahalli Çevre Kurulu’nun 26.07.2012 tarih 7 No’lu oturumunda alınan 142 No’lu Kararı ile “2012-2013 Kış Sezonu Yakıt Programı” yayınlanmış olup, yakıt programına http://www.csb.gov.tr/iller/bartin/ adresinden ulaşılabileceği, İlimiz sınırları içerisinde satışına ve kullanımına izin verilen, yakıt programında belirlenen kriterlerde yakıt satın alınması, kullanılması ve satılması,
Satın alınan, kullanılan, satılan yakıtlara ait bilgi ve belgelerin (katı yakıt satıcı kayıt belgesi, dağıtıcı kayıt belgesi, katı yakıt satış izin belgesi, fatura vb.) denetimler esnasında ibraz edilmesi,
Yakma sisteminden ve/veya yakıcıdan kaynaklanan sorunların giderilmesi için site ve/veya konut yöneticilerinin, yakma zamanından önce yakma sistemlerinde bakım-onarım işlemlerini yapmaları, bacalarını temizlemeleri,
Ateşçi Ehliyet Belgesi olmayan yakıcılara yakma işleminin yaptırılmaması,
Mevzuatlara uygun olarak torbalanmış katı yakıtların kullanılması
 
Hususları Kamuoyuna duyurulur.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır