Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

MoYDeN Belgesi Düzenlemesi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

24 Aralik 2020

Bilindiği üzere, 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nin motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelere ilişkin hükümleri çerçevesinde Entegre Çevre Bilgi Sistemi / Atık Yönetimi Uygulaması / Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulaması'nın kullanıma açıldığı bahse konu kurumların/işletmelerin belgelendirilmesinin sağlanması, MoYDeN Uygulaması'nın etkin bir şekilde kullanımını teminen bahse konu kurumlara/işletmelere gerekli bilgilendirmelerin ve işlemlerin yapılması hususları ilgili kurumlara/işletmelere bildirilmişti.

Bu kapsamda Moyden Belgesi Düzenlemesi uygulamalarında birlikteliğin sağlanarak etkin bir yönetimin sağlanması amacıyla bilgilendirme yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu bağlamda Bakanlığımızca belirlenen ve aşağıda belirtilen “Moyden Belgesi Düzenlemesi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”a azami derecede riayet edilmesi önem arz etmektedir.

İlgili  Kurumlara/İşletmelere saygıyla duyurulur.

                                                                                                                   Ali ÖZCAN       

                                                                                                      Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

“MoYDeN Belgesi Düzenlemesi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”

için buraya TIKLAYINIZ

MoYDen Belgesi başvuru dilekçesi için buraya TIKLAYINIZ

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır