Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Sera Gazı Emisyon Raporları

21 Temmuz 2016
SERA GAZI EMİSYON RAPORLARI

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29/06/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile, 17/05/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’in, Yönetmelik Ek-1 listesinde tanımlanan faaliyetleri gerçekleştiren sanayi tesislerinin yıllık toplam sera gazı emisyonlarının Bakanlığımızca yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanarak Bakanlığımıza raporlanmasına ilişkin 7 nci ve 8 inci maddelerinin yürürlüğe girme tarihi bir yıl ertelenerek 01/01/2017 olmuştur. Bu çerçevede, Yönetmelik kapsamında yer alan tesisler tarafından, 2015 ve 2016 yıllarına ait sera gazı emisyon raporları Bakanlığımıza 30/04/2017 tarihine kadar sunulacaktır.

 

                                                                                      Ali ÖZCAN

                                                                         Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

 

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır