Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Yapı Kooperatiflerinin Dikkatine

12 Mart 2014

01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 562. maddesinde ticari defterlere ilişkin aykırılıklar ve müeyyideler hükme bağlanmış olup,  yapı kooperatifleri özelinde ticari defterlerle ilgili cezai sorumluluk gerektiren hususların uygulanmasına yön vermek, bu konuda karşılaşılması muhtemel tereddütleri gidermek ve idari para cezalarının uygulanmasına yönelik olarak Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) yapılması gereken iş ve işlemler Bakanlığımızın (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) 2014/3 sayılı genelgesi ile  açıklanmıştır.

Buna göre yapı kooperatiflerince tutulması gereken ticari defterlerle ilgili olarak;

İdari para cezasını gerektiren suçlar, 6102 sayılı TTK’nın 562.maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde, adli para cezasını gerektiren suçlar, 6102 sayılı TTK’nın 562.maddesinin altıncı fıkrasında, hapis cezasını gerektiren suçlar, 6102 sayılı TTK’nın 562.maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenmiş olup, yapılacak denetimlerde ticari defterlere ilişkin ceza uygulanmasını gerektiren fiilerin tespit edilmesi halinde Bakanlığımızın  genelgesi doğrultusunda işlemler yapılacaktır.

İlan olunur. 12/03/2014

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır