Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik Yayımlandı

25 Eylül 2019
Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik Yayımlandı

Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı tarafından müşterek hazırlanan "Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik", 25/09/2019 tarihli ve 30899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikle, insan sağlığının korunması, çevre ve yüzme suyu kalitesinin muhafaza edilmesi, yüzme suyu kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi, sınıflandırılması, yönetilmesi ve bu konuda halkın bilgilendirilmesiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğin yayımlanmasıyla plajların altyapı ve su kalite standartlarının geliştirilmesine yönelik mevzuat ihtiyacı giderildi. 2006/7/EC sayılı Yüzme Suyu Direktifi'ne uyumlu hazırlanan yönetmeliğe göre, su kalitesinin izlenmesi görevi Sağlık Bakanlığı, denetim ve kirliliğin önlenmesi görevi Bakanlığımızca yürütülecek.

Bu kapsamda, kirliliğin önlenmesi amacıyla yüzme suyu profillerinin oluşturulması, baskı ve etkilerin belirlenerek tedbir programlarının hazırlanması ve gerekli denetimlerin yapılması, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek. Yönetmelikle yüzme suyu alanlarına ilişkin koruma esasları genişletildi. Buna göre, artık arıtılmış atık sular dahi plaj alanlarına deşarj edilemeyecek.

İllerde kurulan yüzme suyu komisyonlarının görev ve yetkileri de yönetmelikle genişletildi. Komisyonlar, plajların yönetimiyle ilgili tüm kararları almaya yetkili kılındı. Yönetmelikle, her plaj için yüzme alanı sorumlularının belirlenmesi hükmü getirildi. Bu sorumlular, kirlilik durumunda önlemlerin uygulanmasından sorumlu olacak.

Ayrıca 6 yıl içinde kıyılardaki tüm plajların en az yeterli kaliteye ulaştırılması sağlanacak. Yüzme suyu alanlarına baskı ve etkilerin belirlenerek tedbir programlarının oluşturulması amacıyla her plaj için yüzme suyu profilleri, Bakanlığımızca hazırlanacak. Yine yüzme suyu alanlarının çevresel kalite durumu ve kullanım olanakları hakkında halkın sürece katılımı ve bilgilendirilmesi sağlanacak.

                                                                                                                                                               Ali ÖZCAN

                                                                                                                                              Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

 

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır