Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

İl Müdürümüzün Çevre Günü Mesajı

05 Haziran 2021

1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Birleşmiş Milletler tarafından “İnsan Çevresi Konferansında” çevre sorunlarını küresel boyutta ele alarak, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) organının kurulmasına ve her yıl 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Ülkemizde ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’, çevre sorunlarına dikkat çekerek kamuoyunda çevre bilinci ve hassasiyetinin oluşmasına katkı sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Çevre konusu sadece bir gün değil, sürekli hatırlanması, tavır ve davranışlarımıza yansıması gereken bir konudur.

Geçmişten bugüne baktığımızda sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Ölümlere neden olan solunum yolu hastalıklarının çoğu hava kirliliği sonucunda olmaktadır. Balıklar, çevre kirlenmesinden en çok zarar gören canlıların başında gelir. Sanayi atıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler, içinde bulunduğumuz COVİT-19 salgınından korunma maksatlı olarak kullandığımız maske ve eldivenlerin gelişi güzel bir şekilde doğaya atılması çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerdendir.

Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz. Doğanın korunmasını ve tahribatının engellenmesi zorunludur. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları koruyup çoğaltmak gerekir. Bilinçsizce sağa sola attığımız plastik ürünlerin karada yaklaşık 400, suda ise yaklaşık 800 yıl kadar çürümeden kalabildiğini söylersek, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını biraz olsun anlayabiliriz.

Bakanlığımız tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması, biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması için gerekli çalışmaları yapmaktadır.  Toplumumuzda bu konuda gelişen hassasiyet gelecek adına umut vermekle birlikte, doğal kaynaklarımızı daha bilinçli kullanmayı, doğayla daha uyumlu yaşamayı öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Unutmamalıyız ki yaşadığımız çevre bizlere bir emanettir ve bu emanetten toplumun her kesimi, her ferdi sorumludur. Temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya, yeşil bir Türkiye, yeşil bir Bartın gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras olacaktır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak, hava kirliliğinin önlenmesi için kış sezonunda konutlarda ve katı yakıt satışı yapılan işyerlerinde katı yakıtların uygunluğu, konutlarda ilk yakma saatlerine uyulup/uyulmadığı, gürültü konusunda, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında; 2020 yılında 191, Mayıs 2021 itibarıyla 40 adet çevre denetimi yapılmış olup, toplamda 166 bin Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır.  

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine ERDOĞAN hanımefendinin himayelerinde Bakanlığımız tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi”, İl Müdürlüğümüzde Nisan 2018’den itibaren uygulanmaya başlanmış olup, projenin kamu kurumlarında hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli koordinasyon sağlanmış, proje tüm kurumlarda uygulanmaya başlamıştır.

Bu kapsamda İlimiz genelindeki 159 okulda gerçekleştirilen Temel Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Projesi eğitimleri ile 9300 civarında öğrenciye ulaşılarak etkin bir şekilde çevrenin korunması, atıkların yönetimi, çevre bilincinin aşılanması konularında bilgiler verilmiş olup, eğitimler belirli bir program dahilinde devam etmektedir. Yine Kamu kurum ve kuruluşlarında ise sıfır atık odak noktası temsilcilerine sıfır atık uygulamaları hakkında eğitim verilmiştir. Şartları sağlayan kurum/kuruluşlara “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” verilmiştir.

İl Müdürlüğümüz, “Sürdürülebilir Çevre, Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler” vizyonuyla; “doğal çevreyi korumak, sürdürülebilir şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere; şehirlerimizin kimliğini canlandıran ve yatay mimariyi esas alan planlama, dönüşüm, güvenli yapılaşma, taşınmaz yönetimi ve konut sektörü ile çevreye yönelik tüm hizmetleri düzenleyici ve denetleyici bir anlayışla yapmak” misyonuyla iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Anayasamızın 56 ncı maddesinde; "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir" denilmektedir. Bu nedenle her insan çevreci olmak ve bu sorumluluğu taşımak zorundadır. Çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerimize düşen görevleri mutlaka yapmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; “Dünya Çevre Günü”nü kutluyor, sağlıklı bir gelecek, temiz, kaliteli ve daha yaşanılabilir bir dünya temenni ediyorum.

Saygılarımla

                                                                                                                                                   Ali ÖZCAN

                                                                                                                                     Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır