Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Motor Yağı Değişim Noktası

07 Haziran 2021
Motor Yağı Değişim Noktası

Bilindiği üzere atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de (Değişik:RG-23/12/2020-31343) yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür." hükmü ve Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/7/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınmasına ilişkin belgelendirme süresi 1/7/2021 tarihi itibarıyla tamamlanacak olup, anılan tarih itibarıyla izin belgesi bulunmayan motor yağı değişimi yapılan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.

İlgililere duyurulur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır