Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Trampaya Konu Edilmek Üzere Belirlenen Hazineye Ait Taşınmazlar Listesi

01 Şubat 2022

Bilindiği üzere Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince sit alanlarında kalıp Kültür ve Turizm Bakanlığınca trampa programına alman gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar ile Hazineye ait taşınmazların trampası işlemleri Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) yürütülmekte olup, ilgili Yönetmelik çerçevesinde trampası uygun görülen Hazineye ait taşınmazlar; Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereği 19.01.2022 tarihi itibarıyla Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) web sitesinde 6 ay süreyle yayımlanmaya başlamış olup, ayrıca İl Müdürlüğümüz web sayfasında da yayımlanmıştır. Listeye ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır