Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bartın Valiliği
Bartın Valiliği

TEHLİKESİZ ATIKLAR

16 Aralik 2014
TEHLİKESİZ ATIKLAR

 Tehlikesiz atıkların yönetimi 05/07/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 17/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.

Tebliğin 8inci maddesinde tehlikesiz atık üreticisinin yükümlülükleri verilmekte olup, aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde tehlikesiz atık üreticilerinin beyan yükümlülüğü yer almaktadır. Söz konusu hükmün uygulanması anılan Tebliğin 15inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 01.01.2015 tarihinde başlayacaktır.


Yine bilindiği üzere, beyan işlemleri bir önceki yılın atık verisine yönelik yapılmakta olup takip eden yılın Ocak ve Mart ayları arasında gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, 01.01.2015 tarihinde başlayacak beyan yükümlülüğü doğrultusunda beyan edilecek olan 2015 yılı tehlikesiz atık bilgisinin 2016 yılının Ocak ve Mart ayları arasında Bakanlığımız Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Bu kapsamda, 2016 yılından başlayarak her yıl Ocak ve Mart ayları arasında tehlikesiz atık üreticilerinin oluşturdukları tehlikesiz atıklarına ilişkin bir önceki yıla ait atık beyanlarını Bakanlığımız Çevre Bilgi Sistemi (http://online.cevre.gov.tr) üzerinden bildirmesi gerekmektedir.

KAMUOYUNA DUYURULUR

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır