Bartın Valiliği
Bartın Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Çevre Düzeni Nazım İ.P. Çalışmaları


Çevre Düzeni İmar Planı Çalışmaları

 

-İlimizin Kıyı Kesimi, 1/25.000 öl?ekli Karasu (Sakarya)- Kurucaşile (Bartın) yerleşmeleri arasında kalan belediye ve mücavir alanları ile bu alanlar arasında kalan Valilik yetki alanlarını kapsamaktadır. Denize paralel yaklaşık 2-2,5 km?lik alanı kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. İl Mahalli Çevre Kurulunun almış olduğu kararla ilimizin tamamının Çevre Düzeni planının hazırlanması yönünde karar alınmış, Çevre ve Orman Bakanlığınca 1/100.000 öl?ekli Çevre Düzeni Planının ihalesi yapılmış olup, onaylanarak yürürlüğe girmiştir.